WOZ waarde Arnhem, wees kritisch bij ontvangst

WOZ waarde Arnhem, wees kritisch bij ontvangst

Vanuit de gemeente ontvang je als huiseigenaar elk jaar een waardebeschikking met daarin de WOZ waarde Arnhem. De WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken) geeft aan wat de huidige waarde is van je woning en/of bedrijfspand. Je ontvangt de waardebeschikking elk jaar rond maart, waarna de gemeente berekent hoeveel belastingen je gaat betalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onroerendezaakbelasting, rioolheffingen, vermogensbelasting, eigenwoningforfait en waterschapsbelasting. Aangezien de hoogte van de WOZ waarde Arnhem elk jaar fluctueert, kan dit betekenen dat je ineens meer belastingen gaat betalen. De gemeente baseert de WOZ waarde op een aantal factoren, zoals de ligging van je pand, de grootte en inhoud en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. De WOZ waarde wordt vaak automatisch gegenereerd door een computer. Het kan echter zo zijn, dat er andere zaken spelen die van invloed zijn op de WOZ waarde. 

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde Arnhem

Wanneer de gemeente je WOZ waarde te hoog heeft ingeschat, draag je dus onnodig veel belastingen af. Dit kan zomaar oplopen tot enkele tientallen, of zelfs honderden euro’s per jaar. Van alle gehonoreerde bezwaarschriften in Nederland, ligt de gemiddelde besparing rond de 270 euro. Bovendien wordt meer dan de helft van de ingediende bezwaren ook goedgekeurd door de gemeente. Dat is snel verdiend zou je zeggen. Het blijkt echter dat slechts 2% van de huiseigenaren bezwaar indient tegen de hoogte van de WOZ waarde Arnhem. Mensen weten vaak niet dat deze mogelijkheid bestaat, vinden het teveel werk en gedoe of denken (onterecht) dat de kans van slagen gering is. Zeker als je een partij in de arm neemt die is gespecialiseerd in dit soort bezwaarprocedures, is de kans op een positieve afloop namelijk erg groot.

Waarom bezwaar maken? 

Het antwoord op deze vraag is hoofdzakelijk tweeledig: omdat je mogelijk veel geld bespaart en omdat de kans op een goedgekeurd bezwaar groot is. Deze kans wordt nog groter, wanneer je je WOZ bezwaar indient met behulp van een gespecialiseerde partij. Er zijn meerdere argumenten aan te voeren, die een verlaagde WOZ waarde rechtvaardigen. Denk maar eens aan achterstallig onderhoud van je woning, de aanwezigheid van asbest, een buurt die achteruit holt, een verbouwing waar je middenin zit of een nabijgelegen vuilnisbelt. Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de waarde van je huis. Als je één of meerdere van deze zaken aanvoert, is de gemeente al snel geneigd om de WOZ waarde Arnhem naar beneden bij te stellen. Kleine moeite voor jou dus, en mogelijk een grote besparing.  

Wij ontzorgen je

Wij kunnen de gehele bezwaarprocedure voor je uit handen nemen. We zorgen ervoor dat de juiste documenten met de juiste argumentatie tijdig bij de gemeente belanden. Dit doen we binnen zes weken na ontvangst van de WOZ waardebeschikking. Wij vragen van jou de waardebeschikking, het taxatierapport en natuurlijk je goedkeuring voor een bezwaarprocedure. Je hoeft verder niets te doen, behalve afwachten en uiteindelijk mogelijk een mooie besparing tegemoet zien!

Twijfel je over de correctheid van de WOZ waarde Arnhem? Neem dan gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *